Over 2018-03-09T15:09:50+00:00

Over Vak.Expert

Jouw lesmateriaal in een digitale omgeving? Vak.Expert is hèt geschikte platform.

Wij kunnen lesmateriaal aanbieden op een manier die aansluit bij jou.

Digitale leeromgevingen van Vak.Expert bieden een scala aan mogelijkheden om uw lesmateriaal zo aantrekkelijk mogelijk aan te bieden. Onze leeromgevingen dragen bij aan een intrinsiek gemotiveerde leerling of cursist. Bekijk de voorbeelden op deze site. Zo kan lesmateriaal óók worden vormgegeven.

Kiest u voor een digitale leeromgeving van Vak.Expert dan leveren we maatwerk, geen organisatie is hetzelfde en leerstijlen zijn divers. Vervolgens kunt u er voor kiezen om zelf lesmateriaal te plaatsen of om dit door ons te laten doen. Wat u ook kiest, u krijgt van ons, desgewenst, begeleiding in de vormgeving, de techniek en indien gewenst in didactiek.

Vak.Expert kan u ook helpen om uw fysieke leeromgeving te helpen ontwikkelen. Uitgaande van úw organisatie, faciliteiten en regio, kunnen we helpen om leerlinggericht en toekomstbestendig onderwijs in te richten. Lees verder >>

E-learning

E-learning is een digitale omgeving om in te leren. Wij zien het als een middel om de leerling op de meest gedifferentieerde wijze lesmateriaal aan te bieden. ‘Just-in-time’ wordt nu ‘just-in-time-and-place’. Dit kan door de leerling zelf worden bepaald en op advies van de docent.
Blended learning behoort dan tot de mogelijkheden. Het gebruik maken van de verschillende media om leerstof aan te bieden op elk gewenst moment in elke gewenste vorm.

Aan het eind van de opdracht ziet de leerling, indien gewenst, de goede en foute antwoorden. Bij de antwoorden wordt uitgelegd waarom ze goed of fout zijn. De opdrachten kunnen ook voorzien worden van een cijfer.
De leermiddelen zijn Responsive. Ze passen zich automatisch aan op het apparaat (PC, tablet en smartphone) waarop ze geopend worden.
Audio en video is ingesloten (embedded), ze worden getoond binnen de pagina of in een pop-upscherm. Leerlingen worden hierdoor niet ‘afgeleid’ door andere video’s. In het geval van audio en video halen leerlingen de antwoorden uit deze bronnen.

Werkkaarten

De werkkaarten bieden leerlingen instructies voor het leren van vaardigheden. Een korte en bondige uitleg wordt hierbij gebaseerd op foto’s en video’s van professionals. In de werkkaarten komt loopbaanoriëntatie en toetsing aan bod.

De functie van de werkkaarten is tweeledig:

  • Leerlingen kunnen vaardigheden zelfstandig uitvoeren, om zo kennis en inzicht in beroepshandelingen te vergroten.
  • Naslagwerk. ‘Hoe ging iets ook al weer?’.
Werkkaarten kunnen geprint worden met één druk op de knop. Op de geprinte versie van werkkaarten staat zowel een QR code als een link naar de online versie. De ‘papieren’ versie van een werkkaart past op één A4.
De werkkaarten zijn Responsive. Ze passen zich automatisch aan op het apparaat (PC, tablet en smartphone) waarop ze geopend worden. De werkkaarten zijn op alle apparaten goed bruikbaar. Ook de navigatie past zich aan op het betreffende apparaat.
Hierdoor is een app niet nodig.
De stappen die gezet worden in de video komen overeen met de stappen op de werkkaart. Een leerling kan kiezen hoe hij de handeling tot zich neemt. Zo wordt voldaan aan verschillende leerstijlen en ruimte gecreëerd voor gedifferentïeerd onderwijs.
Er worden suggesties gedaan voor andere werkkaarten die wellicht ook interessant zijn.

Omdat de werkkaarten online staan, zijn veranderingen direct zichtbaar.
Deze website heeft een bibliotheek functie. Er kan vrij gebladerd worden. Met behulp van verschillende zoekmethoden kan snel een werkkaart gevonden worden.
Video’s zijn ingesloten (embedded), ze worden getoond in de pagina of in een pop-up. Leerlingen worden hierdoor niet ‘afgeleid’ door andere video’s.

Fysieke leeromgeving

Leerstof, ervaringen en LOB, verweven met de missie en visie van de organisatie, maakt goed onderwijs. Wanneer uw leeromgeving zodanig ingericht is dat deze aspecten geïntegreerd zijn, dan wordt er het beste uit uw leerling gehaald en zal hij/zij vanuit intrinsieke motivatie willen leren.

Bij het inrichten van uw leeromgeving gaan we onder andere met deze aspecten aan de slag:

  • het ontwikkelen van een vakoverstijgend team
  • het ontwerpen van de fysieke ruimte
  • meedenken over de ontwikkeling van uw organisatie
  • Uw organisatie in relatie tot de regio; denk hierbij aan werkgevers, vervolgopleidingen, ‘de buurt’, bedrijfsleven, etc.