Mitella aanleggen 2018-11-26T10:26:58+00:00

Project Description

In deze werkkaart leer je hoe je een mitella aanlegt.

Benodigdheden

  • driekante doek
  • veiligheidsspeld

Aandachtspunten

  • Een slachtoffer met een gebroken arm, kun je het beste zelf de arm laten ondersteunen. Zorg ervoor dat hij of zij, geen onnodige bewegingen maakt.
  • De mitella moet je zo aanleggen dat de hand hoger ligt dan de elleboog.

Wat je gaat doen

Ook interessant

Mitella
Proefexamen Niet-Spoedeisende Eerste Hulp

Bekijk ook andere werkkaarten

Relaties met het vernieuwde examenprogramma

Profieldeel Mens en zorg

Deeltaak: Eenvoudige EHBO technieken toepassen.
De kandidaat kan:
1. inschatting maken van de ernst van de verwonding en het eigen handelen daar
op aanpassen met name zelf handelen of hulp zoeken

Keuzedeel Voorkomen van ongevallen en EHBO

Deeltaak: In acute situaties handelen volgens het 5 stappenplan.
De kandidaat kan:
2. nagaan wat er is gebeurd en nagaan wat het slachtoffer mankeert
3. het slachtoffer geruststellen en zorg dragen voor beschutting
4. zorgen voor professionele hulp
5. het slachtoffer helpen op de plaats waar hij ligt of zit

Deeltaak: Aan de hand van de ongevalssituatie en de verschijnselen letsels herkennen en de
noodzakelijke basis handelingen uitvoeren ( Eerste Hulp B).
De kandidaat kan:
7. een (open) botbreuk, ontwrichting herkennen en uitleggen waarom een
gebroken en een ontwricht lichaamsdeel onbeweeglijk moeten worden
gehouden