Schroefdraad tappen 2018-11-26T10:09:13+00:00

Project Description

In deze werkkaart leer je schroefdraad tappen.

Benodigdheden

Aandachtspunten

Wat je gaat doen

Print deze werkkaart
Schroefdraad tappen

Ook interessant

Draad tappen
Bouten en moeren

Bekijk ook andere werkkaarten

Relaties met het vernieuwde examenprogramma

Module Ontwerpen en maken

P/PIE/1.2
het ontwerp produceren door handmatige, machinale en automatische bewerkingen uit te (laten) voeren aan metalen en kunststoffen waaronder composieten

P/PIE/2.1.2
een uitslag overnemen op plaatwerk
In dit verband kan de kandidaat:
1. met behulp van gangbare gereedschappen aftekenen en merktekens plaatsen met de volgende gereedschappen:
– hoogtemaat, kraspen, centerpunt, potlood

Bron: conceptsyllabus centraal examen pilot 2016
Versie 4, april 2015

Kwalificaties mbo

Machinebouw mechatronica – CREBO 91090

Kerntaak 1 – Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen

1.2 werkproces: Vervaardigen van de montageondergrond van het apparaat

Omschrijving:
verspanende, verbindende) technieken. Hij verbindt de onderdelen met van toepassing zijnde verbindingstechnieken. Hij controleert tijdens en na afloop van de vervaardiging of de montageondergrond overeenkomt met de richtlijnen. Afhankelijk van de afmeting, het gewicht en omvang van de opdracht, roept hij de hulp in van een collega of assisteert hij deze en gebruikt hij hijs- en transportapparatuur.

Competentie:
Vakdeskundigheid toepassen

Prestatie-indicator:
De monteur tester mechatronica vervaardigt met behulp van de juist gekozen verspanende/scheidende technieken en een goede oog-/handcoördinatie een montageondergrond waarbij instructies en tekeningen ruimtelijk juist zijn gerealiseerd zodat vervolgactiviteiten kunnen worden gestart.

Kerntaak 1 – Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen

1.2 werkproces: Vervaardigen van de montageondergrond van het apparaat

Omschrijving:
De monteur tester mechatronica maakt de benodigde onderdelen met behulp van geëigende (bijvoorbeeld scheidende, verspanende, verbindende) technieken. Hij verbindt de onderdelen met van toepassing zijnde verbindingstechnieken. Hij controleert tijdens en na afloop van de vervaardiging of de montageondergrond overeenkomt met de richtlijnen. Afhankelijk van de afmeting, het gewicht en omvang van de opdracht, roept hij de hulp in van een collega of assisteert hij deze en gebruikt hij hijs- en
transportapparatuur.

Competentie:
Vakdeskundigheid toepassen

Prestatie-indicator:
De monteur tester mechatronica vervaardigt met behulp van de juist gekozen verspanende/scheidende technieken en een goede oog-/handcoördinatie een montageondergrond waarbij instructies en tekeningen ruimtelijk juist zijn gerealiseerd zodat vervolgactiviteiten kunnen worden gestart.

Kerntaak 1 – Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen

1.2 werkproces: Vervaardigen van de montageondergrond van het apparaat

Omschrijving:
De machinebouwer treft de juiste veiligheidsmaatregelen behorend bij de machine of de componenten van de machine (bijvoorbeeld draaiende delen, hoge elektrische spanningen, laserlicht). Hij zorgt op het daarvoor geijkte moment voor een juiste uitlijning van diverse onderdelen in hun samenhang. Hij stelt de verschillende functies als onderdeel van het gehele product af. De machinebouwer regelt de machine of apparaat in op basis van de gewenste functie, volgens specificaties van de ontwerper. Hij
communiceert tijdens dit inregelen met degene waarmee hij dit samen doet. Wanneer de voorgeschreven instellingen niet leiden tot het voldoen aan de kwaliteitseisen, analyseert en beredeneert hij op logische wijze wat de effecten zijn van de (alternatieve) instelhandelingen. Op grond hiervan doet hij voorstellen aan engineering voor een aangepaste opbouw- of instelstrategie. Wanneer door tegenslagen de oplevering van het ingeregelde product niet op de overeengekomen datum kan plaatsvinden, neemt hij na overleg met de leidinggevende contact op met de klant om tot wederzijds bevredigende en haalbare afspraken te komen.

Competentie:
Vakdeskundigheid toepassen

Prestatie-indicator:
De machinebouwer vervaardigt met behulp van de juist gekozen
verspanende/scheidende technieken en een goede oog-
/handcoördinatie een montageondergrond waarbij instructies en
tekeningen ruimtelijk juist zijn gerealiseerd zodat
vervolgactiviteiten kunnen worden gestart.

Kerntaak 1 – Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen

1.2 werkproces: Vervaardigen van de montageondergrond van het apparaat

Omschrijving:
De allround machinebouwer ontvangt de werkopdracht en bereidt deze voor. Hij doet dit op basis van informatie zoals mondelinge en schriftelijke instructies, procedures en tekeningen. Hij gaat na welke maatregelen ter voorkoming van schade (bijvoorbeeld vervorming, statische elektriciteit, inwerking door vocht of zuur) nodig zijn en treft deze maatregelen. Hij verzamelt materialen,
gereedschappen en materieel ten behoeve van het bouwen van machines en/of samenstellen van mechatronische producten. Indien ter plaatse blijkt dat de werkplek (nog) bezet is, de werkopdracht onvolledig is of van onjuiste veronderstellingen uitgaat, overlegt hij met de leidinggevende en/of andere betrokkenen.

Competentie:
Vakdeskundigheid toepassen

Prestatie-indicator:
De allround machinebouwer vraagt bij onduidelijkheid uitleg of
aanvullende informatie aan leidinggevende zodat hij weet wat
de opdracht inhoudt en wat hij er voor nodig heeft.

Kerntaak 1 – Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen

1.2 werkproces: Vervaardigen van de montageondergrond van het apparaat

Omschrijving:
De mechatronicus maakt de benodigde onderdelen met behulp van geëigende (bijvoorbeeld scheidende, verspanende, verbindende) technieken. Hij verbindt de onderdelen met van toepassing zijnde verbindingstechnieken. Hij controleert tijdens en na afloop van de vervaardiging of de montageondergrond overeenkomt met de richtlijnen. Afhankelijk van de afmeting, het gewicht en omvang van de opdracht, roept hij de hulp in van een collega of assisteert hij deze en gebruikt hij hijs- en transportapparatuur.

Competentie:
Vakdeskundigheid toepassen

Prestatie-indicator:
De mechatronicus vervaardigt met behulp van de juist gekozen verspanende/scheidende technieken en een goede oog-/handcoördinatie een montageondergrond waarbij instructies en tekening ruimtelijk juist zijn gerealiseerd zodat vervolgactiviteiten kunnen worden gestart.