Stabiele zijligging 2018-11-26T10:28:28+00:00

Project Description

In deze werkkaart leer je hoe je een bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging legt terwijl je wacht op professionele hulp.

Benodigdheden

  • eventueel een jas of deken

Aandachtspunten

Denk aan de vijf punten van EHBO:

  • Let op gevaar voor jezelf.
  • Ga na wat het slachtoffer mankeert en wat er is gebeurd.
  • Stel het slachtoffer gerust.
  • Zorg voor professionele hulp.
  • Help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt.

Wat je gaat doen

Print deze werkkaart

Ook interessant

Stabiele zijligging
Stabiele zijligging
Wat moet je doen als iemand bewusteloos raakt?
Proefexamen Spoedeisende Eerste Hulp

Bekijk ook andere werkkaarten

Relaties met het vernieuwde examenprogramma

Profieldeel: Mens en zorg

Deeltaak: Eenvoudige EHBO technieken toepassen.
De kandidaat kan:
1. inschatting maken van de ernst van de verwonding en het eigen handelen daar
op aanpassen met name zelf handelen of hulp zoeken

Keuzedeel: Voorkomen van ongevallen en EHBO

Deeltaak: Stoornissen in de vitale functies signaleren en direct professionele hulp inschakelen.
De kandidaat kan:
1. stoornissen in het bewustzijn signaleren en hulp inschakelen
2. stoornissen in de ademhaling signaleren en hulp inschakelen
5. shock signaleren en hulp inschakelen

Deeltaak: In acute situaties handelen volgens het 5 stappenplan.
De kandidaat kan:
2. nagaan wat er is gebeurd en nagaan wat het slachtoffer mankeert
3. het slachtoffer geruststellen en zorg dragen voor beschutting
4. zorgen voor professionele hulp
5. het slachtoffer helpen op de plaats waar hij ligt of zit

Deeltaak: Aan de hand van de ongevalssituatie en de verschijnselen letsels herkennen en de
noodzakelijke basis handelingen uitvoeren.
De kandidaat kan:
1. bewusteloosheid herkennen en een bewusteloze op de rug draaien
3. ademhalingsstoornissen herkennen zoals bij een bewusteloos slachtoffer de
luchtweg vrijhouden (stabiele zijligging), bij verslikking de luchtweg vrijmaken