VCA pictogrammen 2018-11-26T10:20:49+00:00

Project Description

 

Question 1 of 2

Ieder type pictogram heeft een eigen basisvorm. Je kunt aan de vorm en kleur van het bord zien of het hier gaat om een verbod, gebod of gevaar. Geef bij ieder pictogram aan waarvoor deze gebruikt wordt.
Gevaar
Verbod
Gebod

Question 1 of 2

Question 2 of 2

Geef bij deze gevaars- pictogrammen aan welk gevaar ze aanduiden.
Gevaar voor elektrische spanning
Transportvoertuigen
Giftige stoffen
Bijtende stoffen
Heet oppervlak

Question 2 of 2